Grafické studio…

 

Grafické studio

V našem grafickém a DTP studiu jsme schopni zajistit veškeré služby související s grafickým zpracováním a předtiskovou přípravou. Příprava podkladů zahrnuje zpracování digitálních podkladů dodaných zákazníkem (texty, fotografie, hotový layout), zhotovení fotografických podkladů (fotografování objektů, zboží, předmětů atd.), převedení dodané předlohy do digitální podoby (skenování fotografií, diapozitivů aj.), zpracování rukopisů do digitální podoby a provedení grafického zpracování dle představ zákazníka. Po zhotovení grafického návrhu následuje korektura, tzn. že zkonzultujeme se zákazníkem konečný vzhled návrhu a provedeme dokončující úpravy.

 

Vybavení

Tiskárna

Tiskárna